• Hvalfangst 

      Sørlle, Petter M. (Others, 1901)