• MOSJ status report for environmental pollutants in 2011 

   Gabrielsen, Geir Wing; Evenset, Anita; Frantzen, Sylvia; Gwynn, Justin; Hallanger, Ingeborg Gammelsæter; Kallenborn, Roland; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Routti, Heli; Sagerup, Kjetil (Rapport;147, Research report, 2014-11-17)
  • MOSJ statusrapport 2011 miljøgifter 

   Gabrielsen, Geir Wing; Evenset, Anita; Frantzen, Sylvia; Gwynn, Justin; Hallanger, Ingeborg Gammelsæter; Kallenborn, Roland; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Routti, Heli; Sagerup, Kjetil (Rapportserie;137, Research report, 2012-04-11)
   Denne rapporten gir en oppdatering av status for miljøgifter som inngår i overvåkningssystemet MOSJ. Miljøgiftene er avgrenset til organiske miljøgifter, tungmetaller og radioaktive stoffer. Rapporten tar for seg status, ...