• Norske kulturminner i Antarktis: prioritering og mulige tiltak 

      Jaklin, Gunn Sissel; Voldstad, Linn; Njåstad, Birgit (Norsk Polarinstitutt. Rapport;156, Report, 2024-04)
      Siden Antarktis ble oppdaget i 1820 er det relativt sett bare et fåtalls mennesker som har besøkt kontinentet, og det er svært få synlige minner som vitner om den tidlige menneskelige aktiviteten. Nordmenn og norske aktører ...