• Hvalfangst 

      Sørlle, Petter M. (Preprint, 1901)